Fàbrica de cartró Fábrica de cartón Shank board factory

Extra Plus Vermell

Shankboard d’altíssima qualitat i baixa absroció d’aigua produït amb les millors matèries primeres d’Europa. La seva alta densitat fan d’ell el millor cartró de la qualitat base. Al portar només additius anti absorció fa que el seu preu es mantingui a un nivell assequible i li permet ser fàcil de reciclar tot mantenint la seva immillorable duresa i unió entre capes. Un cop bisellat és quan es pot notar perquè és un cartró de gamma alta.