Fàbrica de cartró Fábrica de cartón Shank board factory

Extra prim Marró i Negre

Les qualitats Extra Prim Marró i Negre son produïdes per les nostres màquines quasi des dels inicis. El seu llarg temps de vida fa que la seva evolució en quant rigidesa i flexibilitat sigui sense dubte la millor del mercat en la seva categoria. Amb una alta densitat però sense additius ni resines fan que mantingui un bon preu. Per altra banda, és ideal per la part superior de la plantilla.