Fàbrica de cartró Fábrica de cartón Shank board factory

Alimentació

Pel ram de l’alimentació (bàsicament per a safates) s’utilitza el cartró blanc 2ª, també anomenat blanc 2 cares (1ª Blanca i la 2ª Grisa).

El gruix va de 0,5mm fins a 2,5mm i té una densitat aproximada de 1g/m3 (1mm: 1016gr/m2). Aquest cartró compleix tots els registres sanitaris necessaris.

bandejas-carton