Fàbrica de cartró Fábrica de cartón Shank board factory

Automoció

En el ram de l’automòbil s’utilitzen diferents sèries, (gris, satinats, etc.) però també cartrons especials, com per exemple un cartró molt flexible i que no absorbeix aigua, de gruix de 2,5mm i 3mm (altres gruixos opcionals).

Cartón-automóvil