Fàbrica de cartró Fábrica de cartón Shank board factory

Shankboard Earth

Amb la creació del nostre Shankboard Earth, que neix de la mateixa terra per acabar sent un producte de gamma alta, el departament d’investigació ha trobat els productes adequats per fer que el Shanboard Earth no absorbeixi aigua i amb una humitat relativa superior a la resta  fa que sigui el cartró ideal per treballar amb màquines de tall d’aigua i per treballar amb humitats elevades.