Fàbrica de cartró Fábrica de cartón Shank board factory

Material d’oficina

En aquest ram es poden utilitzar totes les sèries, ja que el cartró l’única característica especial que ha de tenir és que aguanti els endits.

Principalment es fa servir la sèrie de pintats i brillos que tenen una densitat de 1,25g/m3 (1.270gr/m2 :1mm). També es pot utilitzar la sèrie naturals amb una densitat de 1gr/m3 (1.016gr/m2: 1mm).

Pere-Pons-material