Fàbrica de cartró Fábrica de cartón Shank board factory

Textil

Principalment s’utilitza en el ram del patronatge. El cartró que es fa servir és el blanc de patrons, cartró molt blanc i dur (diferents guixos) i densitat 1,25 g/m3 (1270gr/m2). També es fa servir el cartró gris per a fer plegadors.